Gezocht: vrijwilligers!

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Dankzij de inzet van instructeurs kunnen wij laagdrempelig en op kostenbasis een klimweekend in de Ardennen aanbieden.
Per 31 december 2019 stopt de penningmeester met het verwerken van onze ontvangsten en betalingen. Per jaar moeten circa driehonderd betalingen geboekt en verricht worden. Dit gebeurt grotendeels automatisch, maar vergt uiteraard wel controle en goedkeuring. Als je enigszins bedreven bent in Excel en internetbankieren maken we graag kennis met je via Elout Korevaar.

Op termijn wil ook onze voorzitter zijn functie beëindigen. De voorzitter probeert samen met de andere bestuursleden richting te geven aan het beleid van onze regio. De voorzitter is het aanspreekpunt naar de landelijke vereniging en zit de (circa vier) vergaderingen van het bestuur voor. Daarnaast overlegt hij met de diverse commissies over het jaarplan en het meerjarenbeleid. De ideale voorzitter heeft nauwe betrokkenheid bij de bergsport op lokaal niveau en is in staat het landelijke en regionale beleid te verenigen. Wij horen graag van je via Elout Korevaar.

Onze jeugdcommissie organiseert diverse klimweekenden per jaar voor onze jeugdleden. De commissie is op korte termijn op zoek naar een kliminstructeur (SKI3-OV eventueel in opleiding) om de weekenden veilig te laten verlopen. Ook is de commissie op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die met de andere commissieleden de weekenden coördineert. De werkzaamheden variëren van het maken van een auto indeling tot het doen van inkopen of het bedenken van nieuwe activiteiten. Mocht je belangstelling hebben dan kan je contact opnemen met Bart Peters.