Conditie training

Ooit hijgend op de top gestaan, en gedacht: “een betere conditie had toch wel zo fijn geweest”?
Daar kan je zelf iets aan doen. Op maandagavond is er een heel afwisselende conditietraining door een volledig gekwalificeerde trainer. De training vindt plaats in gymzaal 3 van het Augustinianum, Dirk Boutslaan 25, 5613 LH Eindhoven, vanaf september tot 1 april. De training begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30. Iedereen die geïnteresseerd is kan altijd een keer komen trainen om te kijken of het bevalt. Na 1 april tot 1 juli gaan we naar buiten en trainen dan in het bos bij het Joe Man theater tussen Best en Son.

De kosten voor het hele seizoen bedragen 120 Euro.

Meer info: Dirk Gravesteijn (dirk.gravesteijn@nkbv-oostbrabant.eu; 040-2220339).