Jaarvergadering

Jaarvergadering

Vindt plaats op om 19:30
Locatie: Buurcentrum de Rondweg, Camphuysenstraat 1 Eindhoven

Details

Vanaf 19:15 is de zaal open voor een kop koffie. Een routebeschrijving is hier te downloaden. Om 19:30 begint de vergadering. De agenda is:

Opening
Notulen jaarvergadering 2018
Mededelingen
Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018
Kascontrolecommissie
Begroting 2019
Verkiezing kascontrolecommissie
Verkiezing afgevaardigden
Rondvraag
Sluiting

Leden die belangstelling hebben voor de functie van afgevaardigde kunnen hun belangstelling vooraf per e-mail kenbaar maken. Een afgevaardigde vertegenwoordigt de regio bij de landelijke jaarvergadering. Twee maal per jaar vindt de landelijke ledenvergadering (vereniging van afgevaardigden) plaats in de buurt van Utrecht. Ter voorbereiding op die vergadering vindt een voorbespreking in de regio plaats.
De vergaderstukken kunnen per e-mail via de secretaris worden opgevraagd.