De bibliothhek is alleen toegankelijk voor leden van de NKBV of van bij de UIAA aangesloten bergsportverenigingen.
Bij eerste bezoek volgt inschrijving op vertoon van geldige NKBV-kaart.
Ingevoerd worden: lidnummer, naam, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres.

De uitleen is gratis.
De leentermijn is 2 weken met een mogelijke verlenging van 2 weken. Verlengen kan direct bij de uitleen of telefonisch tijdens de openingsuren. Kijk op de homepage van de Bibliotheek voor het actuele telefoonnummer.

Geleend kunnen worden maximaal 4 boeken of gidsjes én maximaal 4 kaarten én maximaal 4 tijdschriften. In stille tijden, najaar en winter, is afwijking hiervan mogelijk.

Postuitleen is niet meer mogelijk.

Terugbezorging kan alleen in bibliotheek, zaal 3 in DE RONDE gedurende de openingsuren en is niet mogelijk via de brievenbus van De Ronde.
Bij te late terugbezorging wordt €0,25 per boek, kaart of tijdschrift per week berekend plus eventueel €0,50 telefoonkosten.

De geleende werken mogen niet op tocht worden meegenomen of onderling geruild worden.
Wel graag beschadigingen melden alsmede lacunes in ons boeken- en kaartenbezit.
Het is ook niet toegestaan met jas of tas de ruimte voor de boeken en kaarten binnen te gaan.