Kees van der Burgt was de oprichter en tot 1 september 2001 bibliothecaris van onze bibliotheek.
De bibliotheek is ontstaan doordat Kees zijn grote privé verzameling boeken en kaarten ook ter beschikking stelde aan de leden van de Vereniging. Op donderdagavond konden de leden in zijn huiskamer niet alleen boeken en kaarten inzien, men mocht ze ook gratis lenen.Daarbij kreeg men tevens deskundig advies over de wandel- of bergtocht die men wilde maken.
Geleidelijk aan werd de verzameling boeken en kaarten ook uitgebreid met werken die uit toegekende budgetten van de toenmalige NBV werden verkregen. Daardoor ontstond een situatie waarin een deel van het bestand het privé eigendom van Kees was en het andere deel aan de Vereniging toebehoorde.
Kees heeft toen besloten zijn hele privé bezit aan de Vereniging over te dragen.
Nog later werd de bibliotheek verplaatst van zijn huiskamer naar de huidige locatie in “De Ronde”, waar het hele bestand boeken en kaarten tijdens de brand in 2003 verloren is gegaan.
Inmiddels is de bibliotheek weer opgebouwd en mag zich in een toenemende belangstelling verheugen.

De bibliotheek bezit ongeveer 2500 boeken, giden en kaarten.
De gidsen en boeken bestrijken alle facetten van de berg- en skisport, vanaf eenvoudig wandelen, ook in Nederland, tot extreem klimmen. Het accent ligt uiteraard op de Alpen en de Pyreneeën, maar  praktisch alle Europese landen zijn vertegenwoordigd, bijvoorbeeld  de Duitse middelgebergten, Skandinavië, de Canarische eilanden, en gebieden buiten Europa zoals Afrika of Canada

Van de echte berggebieden zijn er kaarten op schaal 1:25 000 aanwezig, maar ook 1:50 000. Van de overige gebieden zijn de kaarten meestal 1:50 000.

De bibliotheek heeft tevens een abonnement op een aantal wandel- en bergsporttijdschriften.